Een SVK staat immers garant voor:

  • een stipte huurbetaling (ook als de woning niet bewoond is of de huur niet betaald wordt door de effectieve bewoner(s))

  • toezicht op het pand door woonbegeleiding alle administratieve beslommeringen (brandverzekering, opmaak huurovereenkomsten, registratie huurcontract, ...)

  • technisch onderhoud & opvolging van eventuele huurschade   
  • indien er renovatie- en/of aanpassingswerken uitgevoerd moeten worden vooraleer het pand kan worden verhuurd, dan kan een eigenaar aanvullend genieten van talrijke premies en subsidies
Een sociaal verhuurkantoor biedt stevige voordelen aan eigenaar-verhuurders. In ruil hiervoor vraagt het SVK:       

  • een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs  
  • een woning conform de Vlaamse kwaliteitsnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit) 
  • een huurcontract met een redelijke woonzekerheid voor de huurder; 

Copyright 2021 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid